Upravljanje radnom uspješnosti i razvoj modela nagrađivanja

Ključni cilj uvođenja sustava upravljanja radnom uspješnosti (Performance managmenta) je povezivanje radnog učinka zaposlenika sa strateškim ciljevima organizacije. PM sustav je integralni pristup koji osigurava organizacijsku kulturu u kojoj pojedinac/ tim / funkcija preuzimaju odgovornost za kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa i vlastite sposobnosti i doprinosa. 

Na ovaj način PM sustav ne samo da postaje sustav za upravljanje radnim učinkom, već dobiva snagu za upravljanje zaposlenicima koji su (izrazito) važan element poslovne strategije i poslovnog uspjeha. Na ovaj način osiguravate razumjevanje očekivanja, bolju kvalitetu odnosa i strukturiran pristup planiranju i mjerenju učinka.

Zaposlenici žele znati svoju vrijednosti, žele da su njihovi napori primjećeni, a dobar rad cijenjen. No, svaki je zaposlenik drugačiji i motiviraju ga drugačije stvari. Ključ uspjeha je da motivacija i nagrada odgovaraju interesima i ciljevima zaposlenika, pravovremeno i kad god je to moguće. 


Sustav upravljanja radnom uspješnosti: 

 •   usklađujemo s poslovnom strategijom, organizacijskom kulturom i zrelošću Vaše organizacije
 •   prilagođavamo Vašim potrebama i korisnicima 
 •   usklađujemo s procesima i organizacijom rada

Razvijamo model nagrađivanja koji je:

 •   dosljedan i transparentan
 •   prepoznaje i nagrađuje radni učinak zaposlenika
 •   daje jasne kriterije za nagrađivanje realnih ciljeva
 •   odgovara potrebama zaposlenika
 •   prepoznaje izvrsnost
 •   daje podršku u provođenju programa


Uspješno smo implementirali nekoliko desetaka modela nagrađivanja i sustava upravljanja radnom uspješnošću  za djelatnosti proizvodnje, prodaje, linijskog prometa, financijskih djelatnosti i dr.Što dobivate?

 •   precizno i učinkovito definiranje nagrada i stimulacija u Vašem poslovnom okruženju 
 •   organizacijsku kulturu u kojoj pojedinac preuzima odgovornost za kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa, vlastitih sposobnosti i poslovnog uspjeha kompanije
 •   točnost, dosljednost i pouzdanost procesa i organizacije rada
 •   integrirana mjerenja radne uspješnosti vezana uz strateške ciljeve kompanije i ponašanja zaposlenika s kvalitativnim i kvantitativnim mjerenjima radnog učinka
 •   jasnije razumijevanje očekivanja, bolju kvalitetu odnosa i strukturirani pristup planiranju i mjerenju učinka
 •   radnu učinkovitost i sposobnost razvoja organizacije i zaposlenika.
 •   brži povrat uloženog kapitala kroz manju fluktuaciju i veću lojalnost i odanost zaposlenika
 •   povećanu produktivnost
 •   željeni poslovni imidž i ugled organizacije
 •   transparentan, pravedan i konzistentan sustav nagrađivanja

Jeste li znali?

 •   nadahnuti zaposlenici ubrzavaju rast i razvoj organizacije
 •   uvažavanjem zaposlenika povećavate njihov angažman i do 60°%
 •   obilježavanje izvrsno obavljenog posla potiče zaposlenike na inovativnost, kreativnost i istraživanje
 •   priznanje, angažiranost i radni učinak zaposlenika dio su sustava nagrađivanja
 •   mogućnosti i briga za dobrobit najviše doprinose boljem angažmanu zaposlenika


Ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne njezini su motivirani i angažirani zaposlenici.