e HR Servis

Upravljanje ljudskim resursima i potencijalima pretpostavlja niz međusobno povezanih aktivnosti i zadataka usmjerenih na osiguranje adekvatnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije te oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktualnih, razvojnih i strategijskih ciljeva organizacije. 

Kroz uslugu eHR servisa za Vas obavljamo sve procese aktivnosti i zadatke koji imaju za cilj učinkovito upravljanje ljudskim resursima i potencijalima. 


eHR servis uključuje:

Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o nagrađivanju, Pravilnik o upotrebi osobnih i poslovnih automobila, interne politike i pravila o radnom vremenu, prekovremenom radu, dnevnicama, zloupotrebni alkohola kao i sve ostale interne akte, procedure, politike i odluke potrebne za poslovanje organizacije i vođenje poslovne politike
Od analize potreba, predlaganja, organizacije i implementacije edukativnih projekata i programa, detekcije ciljanih skupina zaposlenika, organizacije i provođenja internih (inhouse) edukacija i treninga (on the job training), pronalaska i definiranja edukacijskih partnera, kreacije trening baze podataka, izvještavanje, evaluaciju edukacija i razvojnih projekata i programa... Zajedno s Vama razvijamo i uvodimo u Vašu organizaciju funkciju upravljanja ljudskim resursima.Što dobivate?

  •   smanjenu fluktuaciju zaposlenika
  •   niže troškove i bolji proces zapošljavanja i uvođenja u posao
  •   kvalitetnije usmjeravanje i povrat ulaganja u edukaciju i razvoj zaposlenika
  •   veću produktivnost zaposlenika
  •   viši dugoročniji učinak zaposlenika.Mi znamo kako na efikasan, efektivan i produktivan način možete upravljati Vašim najvećim kapitalom – ljudima.