360⁰ procjena

Zašto 360 procjena

 Odluka o tome kako razvijati svoje zaposlenike važna je za kvalitetno dugoročno poslovanje kompanije. 360⁰ upitnik alat je kojim zaposleniku pružate mogućnost da primi povratnu informaciju o uspješnosti svojih ponašanja / kompetencija od svog nadređenog, kolega, suradnika, članova tima, podređenih i klijenata. Korištenje 360⁰ upitnika omogućava zaposlenicima da sami vrednuju svoje ponašanje i kompetentnost te da uvide kako njihovo ponašanje i kompetentnost vide drugi, te se razvijaju u smjeru koji je najbolji za njih i organizaciju.

 360⁰ procjena nije psihološko testiranje i njome se ne detektiraju karakteristike osobnosti pojedinca. Ona se koristi ponajprije za razvoj zaposlenika te mu pomaže u boljem razumijevanju njegovih snaga i slabosti, i daje mu uvid u aspekte kompetencija koje zahtijevaju profesionalni razvoj.

 

Kreiranje 360upitnika prema vašim potrebama i modelu kompetencija

Tecumviva je vlasnik software-a kojim 360⁰ upitnik procjene možemo prilagoditi vašim potrebama i modelu kompetencija koji vrednujete u svojoj organizaciji. Osim toga procjenu možemo prilagoditi za različite grupe ispitanika s različitim skupom pitanja tako da jedna grupa zaposlenika može odgovarati na drugačiji skup pitanja u usporedbi sa drugom grupom ispitanika.

Rezultat ove učinkovite metode procjene, koja uključuje niz ocjenjivača, sveobuhvatno je izvješće s povratnim informacijama korisno za zaposlenika, tim i cijelu organizaciju. Štoviše, ovako prikupljene informacije nisu značajne samo zaposleniku, već i menadžerima, odjelu ljudskih resursa i Upravi organizacije.

360⁰ procjena se provodi on-line čime se jamči poštena i pouzdana procjena koja osigurava anonimnost ocjenjivača, a vrijeme popunjavanja upitnika ovisi o broju kompetencija koje su predmet procjene.

Nakon što uključene osobe (samoprocjenitelj i ocjenjivači) popune upitnik kreira se poseban izvještaj, u kojem se uz ocjenu samoprocjenitelja, ocjene ostalih ocjenjivača prikazuju zbirnom prosječnom ocjenom. Dobiveni rezultati slažu se po kompetencijama koje se procjenjuju i prikazuju pozitivan, odnosno negativan gap između ocjene samoprocjenitelja te prosječne ocjene ocjenjivača.


360⁰ STAR procjena

Tecumviva je prateći tržišne trendove razvila 360⁰ STAR model osnovnih kompetencija koji uključuje procjenu slijedećih kompetencija:

Odnos prema radu obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi da li zaposlenik preuzima odgovornost i ispunjava postavljene standarde rada.

Komunikacija obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko učinkovito zaposlenik koristi komunikacijske vještine.

Pozitivnost obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko učinkovito zaposlenik motivira suradnike.

Upravljanje sobom obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko jasno zaposlenik izražava svoje potrebe i očekivanja.

Poduzetnost obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko učinkovito zaposlenik koristi vlastitu kreativnost i traži načine za bolje obavljanje poslova.

Utjecaj na druge obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi na koji se način zaposlenik ponaša u interakciji sa suradnicima te kako oni percipiraju ovu interakciju.


Što nakon 360⁰ procjene?

Informacije o tome tko su i kakvi su zaposlenici u vašoj radnoj organizaciji predstavljaju temelj njihovog razvoja, a time i radne organizacije u cjelini. Rezultati 360⁰ upitnika mogu se stoga kvalitetno upotrijebiti za:

– izradu individualnog razvojnog plan (IRP) u kojem se jasno postavljaju ciljevi i načini kako ih ostvariti, kako bi zaposlenik razvijao upravo one kompetencije koje joj/mu nedostaju, a koje su od interesa za organizaciju i za nju/njega,

– pripremu plana i programa individualne obuke za razvoj zaposlenika, bilo u suradnji sa vanjskim konzultantom, nadređenim menadžerom i/ili internim trenerom unutar organizacije,

– pripremu edukacijskih sadržaja i radionica za ključnu/e kompetenciju/e ukoliko se pokaže potreba za razvojem većeg broja sudionika,

- stvaranje preduvjeta za provedbu aktivnosti usmjerenih na unapređenje organizacijske kulture i klime.