Razvoj kompetencija i procjena zaposlenika

Kompetencije su svi opažajni oblici ponašanja koje mjerimo indirektno preko posljedica kojima rezultiraju (radna uspješnost, uspjeh u aktivnosti/poslu), ili kroz poželjna ponašanja (sposobnosti, osobnost, znanja, vještine, iskustva, motivacija)
 
Razvoj i uspješnost svake organizacije započinje s razumijevanjem ponašanja koja organizacija traži i želi razvijati kod svojih zaposlenika. Razvojem sustava kompetencija dobivate jasnu strukturu i oblike ponašanja koji su poželjni u Vašem radnom okruženju.

Razlika između dobrog i izvrsnog zaposlenika skriva se u kompetencijama koje su razvili i kojima se služe u svakodnevnom radu. Razlika između dobre i uspješne kompanije ovisi isključivo o kompetentnosti ljudi koji u njoj rade.

 
Naše su kompetencije:

 •   prepoznajemo probleme, rješavamo ih i identificiramo njihove uzroke
 •   poštujemo članove tima, te njihova mišljenja i stajališta
 •   reagiramo brzo i fleksibilno sukladno potrebama klijenata, tražeći nova rješenja
 •   gradimo odnose s klijentima temeljene na povjerenju i razumijevanju
 •   objedinjujemo postojeće ideje u nova rješenja i nove ideje
 •   pri iznošenju prijedloga uzimamo u obzir Vaše potrebe i interese, te tržišne uvjete/mogućnosti
 •   određujemo prioritete i uspješno pretvaramo ciljeve u konkretne operativne zadatke.
 •   donosimo odluke utemeljene na logici, činjenicama, sposobnostima i ograničenjima, u skladu s vrijednostima organizacije, te preuzimamo odgovornost za njih.


Razvijajte upravo one kompetencije (znanja, sposobnosti, vještine, osobnosti, iskustva i ponašanja), koje će Vašu organizaciju učiniti najboljom na tržištu.Što dobivate?

 •   model kompetencija usklađen s Vašom poslovnom strategijom
 •   bolju učinkovitost i sposobnost razvoja organizacije i zaposlenika
 •   promjenu ponašanja i razvoj organizacijske kulture koja promiče  i potiče prihvaćanje promjena
 •   jasne obrasce ponašanja koje očekujete od svojih zaposlenika


Kroz sustav kompetencija jasno recite svojim zaposlenicima koje oblike ponašanja od njih očekujete u svakodnevnom radu.