Profesionalna selekcija

Selekcija je proces u kojem biramo pravu osobu za pravi posao, odnosno radno mjesto. Kroz proces selekcije usklađujemo organizacijske potrebe sa znanjem, vještinama, iskustvom, osobnostima i kompetencijama pojedinca.

Ovom uslugom omogućavamo poslodavcu kvalitetnu procjenu kandidata u odnosu na opis radnog mjesta i kompetencija, a u svrhu prepoznavanja i odabira „najboljeg“ kandidata potrebnih znanja, vještina, iskustva i ponašanja. 


Korak po korak:


1. Analiza potreba organizacije, opisa radnog mjesta i kompetencija

 •   Analiza opisa radnog mjesta i kompetencija 
 •   Priprema profila radnog mjesta i profila željenog kandidata
 •   Odabir kanala za traženje kandidata i objava natječaja
 •   Priprema upitnika radnog mjesta i odabir baterije testova za testiranje


2. Selekcija i procjena kandidata

 •   Procjena kandidata pregledavanjem životopisa i provjerom referenci 
 •   Pred selekcijski intervju – selektiranje kandidata prema definiranim kriterijima 
 •   Testiranje stručnosti i psihološko testiranje kandidata
 •   Selekcijski intervju – selektiranje kandidata u skladu s profilom radnog mjesta i profilom željenog kandidata  


3. Zapošljavanje kandidata

 •   Obrada testova i informacija prikupljenih kroz intervju, 
 •   Priprema i dostava izvještaja s preporukom za izbor „najboljeg“ kandidata, 
 •   Završni intervju (po potrebi)


Što dobivate?

 •   pripremu profila radnog mjesta i profila kandidata
 •   pripremu natječaja za objavu slobodnog radnog mjesta 
 •   pred selekcijski intervju koji traje cca 30 do 60 min. po kandidatu
 •   pripremu i nabavu željene baterije testova 
 •   testiranje koje obavlja certificirani psiholog i traje između 2 - 4 sata ovisno o odabranoj bateriji testova
 •   selekcijski intervju koji traje 45-60 min.
 •   obradu rezultata testiranja i intervjua i izradu pisanog mišljenja
 •   završni intervju sa kandidatom i predstavnikom naručitelja (po potrebi) 
 •   niže troškove i bolji proces zapošljavanja i uvođenja u posaoNaša garancija za Vašu sigurnost:
Ukoliko tijekom prva dva mjeseca rada dođe do raskida ugovora o radu sa zaposlenikom kojeg smo preporučili, obavezujemo se besplatno ponoviti izbor.