Organizacija, reorganizacija i optimizacija kadrova

Kompanija učinkovito radi samo ako je usmjerena na svoju svrhu. „Što je svrha kompanije i zbog čega ona postoji?“, prvi je korak u odabiru najboljeg modela i dizajna organizacije. S rastom i razvojem kompanije, raste i potreba da se organizacijski model ili dizajn mijenja i razvija. 
Reorganizacija strukture kadrova strateška je odluka kojom se nastoji povećati produktivnost i učinkovitost organizacijskih jedinica, radnih procesa i zaposlenika u cilju ostvarenja strateških ciljeva poslovanja. Pomažemo Vam u odabiru i dizajnu organizacije rada koja je troškovno, kvalitativno i kvantitativno najoptimalnija za Vaše poslovanje.Svaka organizacija ustrojena je na temelju podjele rada i odgovornosti bilo da se radi o funkcijskoj, linijskoj, divizijskoj, projektnoj ili matričnoj organizaciji. Organizacija nije sam sebi cilj, ona je sredstvo izvršavanja strateških zadaća kompanije. Stoga različite strategije poslovanja zahtijevaju različite organizacijske strukture, a promjene u strategiji poslovanja zahtijevaju adaptaciju strukture.

Pravilnik o radu kao najvažniji interni akt poslodavca definira organizacijsku strukturu te prava i obaveze zaposlenika. Ovaj akt sukladno Zakonu o radu mora imati svaka kompanija koja zapošljava više od 20 zaposlenika. Radi zadovoljavanja zakonske forme, skloni smo “prepisati“ ovaj važan dokument iz dostupnih obrazaca, što je krajnje neučinkovito i u većini slučajeva kontraproduktivno.


Uspješno smo izradili  stotinjak internih akata za poslodavace iz djelatnosti proizvodnje, trgovine , prometa, financijskih djelatnosti, građevinske djelatnosti, turizma i dr.Što dobivate?


  • izradu cjelovite strategije upravljanja ljudskim resursima i planova reorganizacije i optimizacije kadrova
  • ustroj organizacije rada i sistematizaciju radnih mjesta (mikro organizacijske strukture)
  • ustroj i/ili redizajn procesa za upravljanje ljudskim resursima i potencijalima
  • izradu internih akata vezanih uz ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa: Pravilnika o radu, Pravilnika o organizaciji rada, Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o nagrađivanju, drugih radno pravnih internih akata, Programa otpreminina i outplacement programaBrzina unutrašnjih promjena u organizaciji treba biti jednaka brzini promjena na tržištu. Sposobnost organizacije da okupi prave ljude oko neke prilike ili prijetnje najmoćnije je sredstvo promjene.