Procjena vrijednosti radnih mjesta

Evaluacija odnosno procjena vrijednosti radnih mjesta, proces je sustavnog i strukturiranog određivanja realne vrijednosti poslova u organizaciji. Kroz ovaj proces utvrđujete vrijednost jednog posla u odnosu na drugi ili druge poslove unutar iste organizacije,  kako biste mogli uspostaviti pošten, transparentan i pravedan sustav nagrađivanja u organizaciji. 

Svaki posao ima svoju svrhu te postoji da bi se postigao neki konačni rezultat. Stoga svaki posao ima određeni stupanj odgovornosti. Da bi svaki posao bio odrađen na željeni način, zaposlenik koji će posao obavljati mora imati određena znanja, vještine i iskustvo, odnosno treba znati kako. A u korištenju znanja za postizanje konačnih rezultata, zaposlenik koji će posao obavljati mora znati prepoznati i riješiti probleme kako bi donio najbolje poslovne odluke.


Korak po korak:

1. Analiza 

Analiza radnih mjesta provodi se usporedbom znanja, vještina i kompetencija potrebnih za rad na određenom radnom mjestu. Radna mjesta analiziraju se iz tri dimenzije:

Kognitivna znanja -  procjenjujemo potrebna stručna znanja i iskustvo, praktične procedure i znanje, specijalizirane vještine i tehnike, naučene vještine i tehnike i drugo potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta
Upravljačka znanja  – procjenjujemo širinu planiranja, koordinacije, upravljanja, kontrole te nadzora aktivnosti i resursa povezanih s radnim mjestom
Ljudski odnosi  – procjenjujemo nivo komunikacije, povezanosti, osobne/praktične vještine potrebne za osiguranje međuljudskih odnosa, kao i razinu međuljudskih odnosa kojima upravlja izvršitelj poslova radnog mjesta

2. Prikupljanje i obrada podataka

Za potebe procjene kreiramo upitnik kojim od odgovornih osoba u organizaciji (menadžeri hijerarhijski najviših organizacijskih jedinica i stručnjaci za upravljanje ljudskim resursima) prikupljamo potrebne podatke o radnim mjestima kojima rukovode u skladu s definiranom skalom i kriterijima kako bi se tijekom procjene mogla kvalitetno rangirati radna mjesta po njihovoj vrijednosti i težini u organizaciji. 
Procjena vrijednosti radnih mjesta uključuje procjenu poslova radnog mjesta i razumijevanje vrijednosti posla koji se obavlja na pojedinom radnom mjestu, kao i do koje mjere izvršitelj poslova „mora znati ono što radi“ odnosno do koje mjere su izvršitelji poslova uključeni u rješavanje problema, propisivanje načina rada i donošenja odluka tijekom rada. 

3. Evaluacija radnih mjesta 

Za procjenu koristimo Hay metodologiju koja je jedna od najstarijih i najčešće korištenih metoda za procjenu vrijednosti radnih mjesta. Hay metodologija uključuje vrednovanje radnih mjesta kroz 3 ključne dimenzije: znanje, rješavanje problema i odgovornost. Unutar svake od ključnih dimenzija radna mjesta se procjenjuju kroz 2 do 3 područja, a unutar svakog područja vrednuje se minimalno 3 do maksimalno 8 različitih nivoa. Na ovaj način može se utvrditi i najmanja razlika u vrijednosti jednog radnog mjesta u odnosu na drugo radno mjesto u organizaciji. 
Bodovanjem radnih mjesta razvrstavamo ih u različite grupe složenosti poslova, a konačni rezultat ovakvog vrednovanja je jedinstvena matrica vrijednosti radnih mjesta organizacije, koja može biti prikazana kroz obitelji poslova ili organizacijske jedinice. 


Što dobivate?

  •   procjenjujemo poslove, a ne zaposlenike koji ih obavljaju
  •   procjenjujemo „normalan“ učinak radnog mjesta
  •   procjenjujemo posao kakav je danas (ne ono što se radilo ili će se raditi)
  •   primanja i status zaposlenika ne utječu na procjenu
  •   bez razumijevanja opisa poslova nema niti evaluacije
  •   linijski menadžeri sudjeluju u procesu i donose konačnu odluku
  •   jasan i transparentan proces osigurava prihvaćanje evaluacije od strane zaposlenihUspješna evaluacija radnih mjesta, osim kao temelj za pravedan i transparentan sustav motivacije i nagrađivanja, pomoći će Vam i da privučete željene kvalitetne kandidate, te zadržite visoko potencijalne zaposlenike u organizaciji.