Strategija poslovanja


„I have a Dream“  slavni je govor američkog svećenika Martina Luthera Kinga održan 28. kolovoza davne 1963. godine u kojem vrlo slikovito i detaljno opisuje željenu budućnost. On sam nije dočekao ostvarenje svog sna, ali je svojom vizijom inspirirao sve one koji su danas ostvarili mnoge njegove snove.

Istraživanja pokazuju da je jedan od najčešćih razloga neuspjeha poslovanja kompanije što svega 5% zaposlenika razumije koje ciljeve trebaju ostvariti i kako.

Kroz ovu uslugu pomažemo Vam fokusirati prioritete poslovanja i stvoriti potrebne preduvjete kako bi svi Vaši zaposlenici radili na ostvarivanju istih željenih poslovnih ciljeva.

Pomažemo Vam u pronalaženju poslovnih rješenja za daljnji rast i razvoj poslovanja.


Strategijom poslovanja odgovorite na tri važna pitanja:

  1. Zašto postojite?
  2. Što želite ostvariti?
  3. Kako ćete to ostvariti?

 


Vizija bez akcije je samo san, dok je akcija bez vizije gubitak vremena.


Što dobivate?

  • jasniju i transparentniju organizaciju rada te jasnije i kvalitetnije radne procese
  • smanjenje potencijalnih rizika poslova
  • poboljšanje interne komunikacije
  • snažniji poslovni imidž i ugled kompanije
  • povećanje radne učinkovitosti i produktivnosti zaposlenika

 


Ako znate zašto postojite, u što vjerujete, što želite postići, što su Vaše sposobnosti i sustav vrijednosti, onda je pravo vrijeme da odredite načine kako ćete i ostvariti željeno.