Izrada poslovnih planova

Poslovnim planom prikazuje se sadašnja situacija i strateške odrednice razvoja tvrtke, kao i projekcija dobiti odnosno novčanog toka iz poslovanja. Polazište poslovnog plana realne su okolnosti i činjenice kao i realne pretpostavke za budućnost i to:


 • Misija i vizija kompanije
 • Tržišna vrijednost kompanije
 • Ključne kompetencije
 • Strateška konkurentnost
 • Tržište i konkurencija
 • Poslovna strategija
 • Organizacija rada i struktura zaposlenika

 

Kroz ovu uslugu pomažemo Vam fokusirati prioritete poslovanja i stvoriti potrebne preduvjete kako bi svi Vaši zaposlenici znali što trebaju radili u cilju ostvarenja željenih poslovnih ciljeva.

 

Tijekom razrade poslovnog plana zajedno s Vama odgovoriti ćemo na niz pitanja važnih za daljnji rad i razvoj Vašeg poslovanja:

 1. Imate li prilika sa stvarnim potencijalom i kakav je taj potencijal?
 2. Da li posjedujete uzbudljiv i osjetljiv poslovni model? Mogu li ga druge kompanije lako kopirati?
 3. Imate li menadžerski tim sa potrebnim iskustvom i vještinama te da li je sposobno upravljati organizacijom?
 4. Da li su proizvodi i usluge isplativi? Da li predstavljaju značajnu vrijednost kupcu?
 5. Kakvo je tržište na kojem će se proizvod ili usluge nadmetati?
 6. Kakva je makro i mikro organizacija?
 7. Da li su financijske projekcije realistične i koju razinu povrata očekujete?
 8. Kako će reagirati konkurencija?
 9. Koji kritični rizici okružuju kompaniju i ima li menadžerski tim planove u slučaju da ti rizici postanu stvarni problemi?

 


Svaki  uspješni poduzetnički pothvat počinje planiranje.


Što dobivate?

 •  jasnu razradu i analizu budućih poslovnih događanja
 •  alat za komunikaciju, upravljanje i kontrolu
 • detektiranje ključnih kompetencija i prednosti u odnosu na konkurenciju
 • smanjenje potencijalnih rizika poslova

 


Planovi opisuju kako trebamo raditi ono što radimo i u čemu moramo biti izvrsni da bi postigli ono što želimo!