GDPR priprema dokumentacije

Zaštita osobnih podataka regulirana je Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (General data protection regulation - GDPR) koja je u svim zemljama članicama EU stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine. Zato, ako prikupljate, obrađujete, koristite ili pohranjujete osobne podatke koji potječu iz EU-a, morate svoje poslovanje uskladiti sa navedenom Općom uredbom.

Ukoliko smatrate da se ne morate uskladiti s GDPR-om, vrlo vjerojatno ste u krivu. Naime, "osobni podatak" označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čije je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

U svrhu prilagodbe poslovanja zahtjevima GDPR-a u mogućnosti smo razviti i izraditi cjelokupnu dokumentaciju o zaštiti i upravljanju osobnim podacima u skladu s vašim potrebama (pravilnici, odluke, upute, ugovori, izjave o povjerljivosti, izjave  privole i dr.).