ELECTIO alat za HR profesionalce

Naši stručnjaci u suradnji s tvrtkom Marant razvili su ELECTIO - CRM web softver za unapređenje procesa upravljanja ljudskim resursima i potencijalima.

ELECTIO omogućava:

- organizaciju, stalan pregled i nadzor nad procesima, aktivnostima i zadacima vezanim uz zaposlenika ("to do" lista sa zadacima i aktivnostima npr. čestitaj rođendan, pripremi ugovor o radu, i dr. sukladno potrebama i želji poslodavca)

- administriranje baze zaposlenika (matični karton radnika sa kompetencija, radno pravnim dokumentima zaposlenika i svim drugim važnim podacima o zaposleniku)

- upravljanje radnim učinkom (postavljanje ciljeva, praćenje ostvarenih rezultata i ostvarenog bonusa)

- upravljanje talentima (9 razina) i planiranje nasljednika

- izradu i praćenje individualnog razvojnog plana zaposlenika

- rad neograničenog broja korisnika

- unos neograničenog broja zaposlenika

- unos neograničenog broja radno pravnih dokumenata (ugovora, pravilnika, odluka,...)

- unos neograničenog broja organizacijskih jedinica i odgovornih osoba

- unos 50+ kompetencija i zadataka sukladno potrebama poslodavca

Zanimljiv i koristan alat za svakog HR profesionalca, jednostavan za upotrebu sa mnoštvom funkcionalnosti.