360⁰ procjena

Prateći trendove na tržištu rada razvili smo 360⁰ STAR model osnovnih kompetencija koji uključuje procjenu slijedećih kompetencija:

Odnos prema radu obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi da li zaposlenik preuzima odgovornost i ispunjava postavljene standarde rada.

Komunikacija obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko učinkovito zaposlenik koristi komunikacijske vještine.

Pozitivnost obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko učinkovito zaposlenik motivira suradnike.

Upravljanje sobom obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko jasno zaposlenik izražava svoje potrebe i očekivanja.

Poduzetnost obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi koliko učinkovito zaposlenik koristi vlastitu kreativnost i traži načine za bolje obavljanje poslova.

Utjecaj na druge obuhvaća ponašajne tvrdnje kojima je cilj utvrditi na koji se način zaposlenik ponaša u interakciji sa suradnicima te kako oni percipiraju ovu interakciju.

Sve što trebate napraviti je:

- odabrati zaposlenike koje želite uključiti u procjenu (samoprocjenitelje)

- odabrati nadređene, kolege, podređenje, partnere (ocjenjivače) koji će dati povratnu informaciju zaposleniku uključenom u procjenu (samoprocjenitelju)

- svi sudionici popunjavaju upitnik on line nakon čega se izađuje i dostavlja izvještaj zaposleniku uključenom u procjenu (samoprocjenitelju) i odgovornoj osobi u organizaciji (ako nije drugačije dogovoreno).

Kao ponosni vlasnici software-a za 360⁰ procjenu, upitnik i postupak procjene možemo prilagoditi potrebama i modelu kompetencija naših klijenata. Broj kompetencija, ponašajnih tvrdnji i sudionika je neograničen.

Hvala svima koji su nam pomogli u ovom zahtjevnom i nadasve kreativnom projektu.