Dijana Fazlić ex Klekar, direktorica i stručnjak za HRM

Diplomirana je pravnica s više od 25 godina radnog iskustva na poslovima direktorice, prokuristice, menadžerice, HR stručnjaka, konzultanta i trenera u nekoliko svjetskih i europskih internacionalnih kompanija te nekoliko desetaka malih, srednjih i velikih nacionalnih kompanija.

Višegodišnje iskustvo o strategiji, razvoju i upravljanju organizacijom, poslovnom planiranju i upravljanju ljudskim resursima stjecala je kroz razna poslovna područja (financije, proizvodnja, trgovina, naftna ind., pomorstvo), kroz razne stručne treninge, radionice, akademije i kongrese (LBS, IMD, CIPD) te radeći sa vrhunskim menadžerima i stručnjacima.

Tijekom godina rada pripremila je nekoliko stotina raznih internih akata (Pravilnika o radu, organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o nagrađivanju, odluka, kodeksa ponašanja, politika i planova zapošljavanja, edukacijskih politika i planova, i sl.), analiza i procjena vrijednosti radnih mjesta, te sudjelovala u razvoju i provođenju niz procesa za unapređenje organizacijske učinkovitosti kao što su procesi: ustroja organizacije rada i poslovanja, nagrađivanja, upravljanja talentima, upravljanja radnom uspješnošću, upravljanja radnim vremenom i optimizacije sati rada, procjene vrijednosti radnih mjesta, selekcije i zapošljavanja i dr. Pripremila je i uspješno provela nekoliko desetaka različitih strateških i operativnih projekata, a u zadnjih nekoliko godina uspješno priprema i projektnu dokumentaciju za povlačenje sredstava iz pristupnih i strukturnih EU fondova osobito za unapređenje znanja, vještina i kompetencija te za učinkovitije upravljanje ljudskim resursima.

Dijana je i odličan trener čije je treninge, predavanja i individualna savjetovanja prošlo nekoliko tisuća polaznika iz različitih kompanija iz Hrvatske, Srbije i Makedonije. U njenom fokusu su edukacijski programi iz područja: strategije poslovanja, razvoja voditeljskih i osobnih kompetencija i razvoja HR kompetencija.