Osnažimo socijalni dijalog - osigurajmo budućnost

Za Granski sindikat zaposlenih u osiguravajućim društvima pripremili smo projekt "Osnažimo socijalni dijalog - osigurajmo budućnost" ukupne vrijednosti 1.137.885,68 kn koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. po pozivu "Jačanje socijalnog dijaloga - faza III".
Potaknuti nerazmijevanjem uloge i značaja sektorskih vijeća te sporim i često neučinkovitim socijalnim dijalogom pri rješavanju pitanja važnih za radnika projektom se žele osigurati preduvjeti za unapređenje sektorskog socijalnog dijaloga u osiguranju, ojačati stručne, komunikacijske i pregovaračke kapacitete sindikalnih predstavnika GSZOH-a, RIS-a, HURS-a i sindikata udruženih u središnjicu HURS-a, te razmjenom iskustava i najboljih praksi osnažiti socijalni dijalog na lokalnoj, regionalnoj, granskoj i nacionalnoj razini.
Ostvarenje i rezultate ovog projekta možete pratiti na www.hus.hr.