Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu

Za Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića pripremili smo projekt "Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu" ukupne vrijednosti 962.917,90 kn koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. po pozivu "Jačanje socijalnog dijaloga - faza III".
Projektom će se istražiti kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine dionika važnih za osnaženje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjena iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog po pitanjima važnim za zdravlje i sigurnost radnika te stvoriti nužni stručni kapaciteti potrebni za pokretanje "Škole socijalnog dijaloga".
Ostvarenje i rezultate ovog projekta možete pratiti na www.nsrphp.hr i www.nssp.hr stranicama nositelja projekta i partnera.