Zaštita privatnosti

Tecumviva d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka svojih korisnika. Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu. Ovim dokumentom uređujemo način postupanja s informacijama koje obrađujemo odnosno prikupljamo.


Voditelj obrade: Tecumviva d.o.o., Lopatinečka 19, 10000 Zagreb, zop@tecumviva.hr


 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nužni za proces ugovaranja naših usluga, koji su određeni zakonskim propisima te one koje nam Vi izričito učinite dostupnima (npr. prilikom naručivanja ili ugovaranja naših usluga ili upitom putem maila ili registracijom na korisnički račun na getready4work stranici ili prilikom posjete našim internetskim stranicama ili prilikom dostave zamolbe za zapošljavanje) čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u navedene svrhe.

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Tecumviva koristi Vaše osobne podatke isključivo u svrhu za koje ste nam ih učinili dostupnima, s ciljem da Vam se omogući pristup potrebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Vaše osobne podatke učiniti ćemo dostupnima trećim osobama ukoliko za to postoji zakonska osnova, odnosno opravdani zahtjev ovlaštenog tijela, te ukoliko ste nam za to dali posebnu suglasnost.

Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 18 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 18 godina, stoga savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu i mlade do 18 godina poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 • Tecumviva web stranica

Pristup internetskoj stranici www.tecumviva.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

 • Getready4work web stranica

Ukoliko se želite registrirati i izraditi profil na našoj internetskoj stranici www.getready4work.eu, morat ćete unijeti osobne podatke u online obrazac. Podaci koje unesete i podaci koji su rezultat obrade Vaše prijave (poput imena i prezimena, adrese,broja telefona, e-maila) potrebni su za pružanje usluge servisa za pomoć pri zapošljavanju. Kroz ankete i upitnike koje objavljujemo na Vašem korisničkom profilu prikupljamo informacije o vašem zadovoljstvu s našim uslugama te druge korisne podatke kako bi usluge prilagodili vašim potrebama te u svrhe istraživanja. Rezultati provedenih anketa ili upitnika su isključivo sumarni i anonimni. Sudjelovanje u anketama ili upitnicima je dobrovoljno te odgovorom na postavljana pitanja dajete svoju privolu za obradu istih. Vaše podatke dostavljamo potencijalnim poslodavcima isključivo ukoliko ste nam prilikom registracije dali privolu za dostavu istih.


 • Automatizirana obrada

Neki se podatci (poput vrste internetskoga preglednika, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa našim internetskim stranicama isključivo sumarno i anonimno. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naših internetskih stranica.

 • Sigurnost

Kako bi osigurali sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima podatke štitimo od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici kao i naši ugovorni partneri obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se uputa za rad s osobnim podatcima na siguran način. Također, koristimo najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka i spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka.

Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

 • Rok pohranjivanja

Vaše podatke pohranjujemo na rok od 10 godina, odnosno do Vašeg zahtjeva za brisanjem istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohrane.

Podatke koje nam pošaljete kroz zamolbu za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju i iste čuvamo 3 godine.

 • Prava korisnika

Vi odlučujete koje nam podatke o sebi želite učiniti dostupnim. U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • pravo na pristup podatcima koji se odnose na vas,
 • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,
 • brisanje osobnih podataka (osim ukoliko ne postoji zakonska osnova za čuvanje),
 • ograničenje obrade osobnih podataka,
 • povlačenje suglasnosti za obradu podataka.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu: Agenciji zaštitu osobnih podataka,Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr .

U slučaju korištenja bilo kojeg prava dostavite nam zahtjev, pritužbu, upit ili obavijest u pisanom obliku na adresu Tecumviva d.o.o., Lopatinečka 19, 10000 Zagreb, ili u elektroničkom obliku na zop@tecumviva.hr ili usmenim putem na telefon 098/9832-394.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/pritužba/upit/obavijest bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 • ·         Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na našim web stranicama pronaći ćete poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim stranicama ili portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila. Na našim stranicama možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

 • ·         Obavijest o promjenama i kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz pravila o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: zop@tecumviva.hr

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi

Ova pravila su zadnji put izmijenjena 25.05.2018. godine.