Franka Klekar, vanjska suradnica

Magistra je ekonomije s više od 5 godina rada na poslovima izrade i implementacije strategija nagrađivanja ljudskih resursa i potencijala, pripreme internih akata, analiza i procjena vrijednosti radnih mjesta te razvoja procesa za upravljanje i razvoj ljudskih resursa i potencijala kompanije kao što su: uvođenja funkcije upravljanja ljudskim resursima i potencijalima u kompanije, proces profesionalne selekcije zaposlenika, proces procjene postojećih zaposlenika, proces upravljanja talentima, i dr.

Višegodišnje iskustvo stjecala je kroz rad u hrvatskim i inozemnim kompanijama, kroz cijeli niz različitih poslova i projekata u odjelu ljudskih resursa u FMCG industriji, te kroz razne seminare, edukacije, kongrese i stručne treninge.

Franka je stručnjak na području kreiranja i uvođenja sustava nagrađivanja te cjelokupnog procesa angažiranja i motiviranja zaposlenika.

Pridružila se Tecumviva timu 2016. godine, a danas radi kao vanjska suradnica na projektima razvoja voditeljskih i osobnih kompetencija.