Dijana Fazlić, direktorica i stručnjak za HRM

Diplomirana je pravnica s više od 35 godina radnog iskustva na poslovima direktorice, prokuristice, menadžerice, HR stručnjaka, konzultanta i trenera u nekoliko svjetskih i europskih internacionalnih kompanija te nekoliko desetaka malih, srednjih i velikih nacionalnih kompanija.

Višegodišnje iskustvo o strategiji, razvoju i upravljanju organizacijom, poslovnom planiranju i upravljanju ljudskim resursima stjecala je kroz razna poslovna područja (financije, proizvodnja, trgovina, naftna ind., pomorstvo), kroz razne stručne treninge, radionice, akademije i kongrese (LBS, IMD, CIPD) te radeći sa vrhunskim menadžerima i stručnjacima.

Tijekom godina rada pripremila je nekoliko stotina raznih internih akata (Pravilnika o radu, organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o nagrađivanju, odluka, kodeksa ponašanja, politika i planova zapošljavanja, edukacijskih politika i planova, i sl.), analiza i procjena vrijednosti radnih mjesta, te sudjelovala u razvoju i provođenju niz procesa za unapređenje organizacijske učinkovitosti kao što su procesi: ustroja organizacije rada i poslovanja, nagrađivanja, upravljanja talentima, upravljanja radnom uspješnošću, upravljanja radnim vremenom i optimizacije sati rada, procjene vrijednosti radnih mjesta, selekcije i zapošljavanja i dr. Pripremila je i uspješno provela nekoliko desetaka različitih strateških i operativnih projekata, a u zadnjih deset godina uspješno priprema projektnu dokumentaciju za povlačenje sredstava iz EU fondova te vodi projekte za unapređenje znanja, vještina i kompetencija te za učinkovitije upravljanje ljudskim resursima.

Dijana, osim što kao HR generalist uspješno nadograđuje i koristi znanja, vještine i kompetencije stečene dugogodišnjim iskustvom rada u ljudskim resursima i potencijalima (radno pravo, HAY metodologija za procjenu vrijednosti radnih mjesta, materijalno i nematerijalno nagrađivanje i dr.) zadnjih deset godina priprema i vodi EU projekte (Europski socijalni fond, OP učinkoviti ljudski potencijali) kao što su "Get ready for work", "Sezonski rad u Slavoniji", "Vitalni u mirovini", "Snaga je u nama", itd...